Jungle Memory Training

Ons brein is plastisch. het kan groeien of krimpen afhankelijk van wat we doen. Ons brein lijkt wat dat betreft op een spier die training nodig heeft om sterk te worden. Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat het trainen van je brein leidt tot betere cognitieve prestaties zowel in de klas als in het dagelijks leven.

 • Verbeteren van schoolresultaten

  Dr. Tracy Alloway vond in haar studies dat na 8 weken van Jungle Memory training, leerlingen met 10 standaardpunten verbeterden in taal en rekenen. Dit is te vergelijken met een verbetering van C naar B of van een B naar een A. De kinderen verbeterden ook in IQ-score en in het werkgeheugen. Voor wetenschappelijke toetsen werden deze resultaten vergeleken met een controle groep, die extra ondersteuning kreeg, maar geen Jungle Memory training. De controle groep liet geen verbetering zien in werkgeheugen, IQ-score ofg rekenen. Dit onderzoek is gepubliceer in Journal Interactive Learning Research.

 • Verbetering van schoolresultaten, werkgeheugen en IQ-score bij leerlingen met Dyslexie

  Klinische studies met 'Dyslexia Scotland' lieten zien dat studenten significant verbeterden op werkgeheugen, IQ-scores na een Jungle Memory training. De scores op gestandaardiseerde taal- en rekenvaardigheidstoetsen waren ook verbeterd na de Jungle Memory training. De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens een meeting van de beroepsvereniging van 'Dyslexia Scotland' in 2010 en 2011.

 • Verbetering van schoolresultaten, werkgeheugen en IQ-score bij leerlingen met ASS

  Klinische studies met behulp van een fonds voor de behandeling van Autisme lieten zien dat na 8 weken, vier dagen per week trainen met Jungle Memory, hoog functionerende autistische leerlingen hun scores in taal, rekenen, werkgeheugen en IQ-scores hadden verbeterd. De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de conferentie van 2010 van de Scottish Autism Research Group (SARG).

 • Verbetering van het werkgeheugen

  Schoolpsycholoog Rose Blackett, uit Nieuw Zeeland, vond dat leerlingen na de Jungle Memory training een verbetering hadden in het werkgeheugen. Zij heeft de leerlingen getest met gestandaardiseerde tests zoals de Wechsler Intelligence Scale for Children en de Stanford Binet Intelligence Scales. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de Neil MacKay workshops in Nieuw Zeeland in 2011.

 • Wetenschappelijke controle

  Bij het onderzoek naar Jungle Memory is een gedegen gerandomiseerde, single-blind methode gebruikt om een goed controle te garanderen. Leerlingen met leerproblemen werden willekeurig verdeeld over een Jungle Memory groep of een groep die extra ondersteuning kreeg. Alleen de Jungle Memory groep liet verbetering zien in schoolresultaten. Dit onderzoek is gepubliceerd in Special, van de  National Association for Special Educational Needs,en in Professional Association for Teachers of Students with Specific Learning Difficulties (PATOSS).

 • Results are Maintained

  Clinical trials compared students who trained regularly with Jungle Memory (4x a week) to those who only trainined once a week. Students who trained regularly with Jungle Memory had higher Working Memory scores, IQ scores, and even learning outcomes compared to those who only trained once a week. When students were tested at an 8-month following, the improvements they had achieved were maintained—even though they had not been training during that period. This maintenance effect suggests that using Jungle Memory can provide lasting gains to Working Memory. This research is published in the Computers and Human Behavior.

Powered by Jungle Memory